Puhkpilliorkester


Puhkpilliorkester
on meie koolis mõeldud õppeorkestriks. Tulevased puhkpilliorkestri dirigendid õpivad orkestriga töötamist juhatades õppeorkestrit. Neljandal kursusel on dirigeerimise praktika. Selle käigus õpitakse selgeks riigieksami kava ja esitatakse see kursuse lõpul riigieksami komisjonile. Reeglina esitatakse mingi suurvorm (avamäng, popurrii, fantaasia või mitu erineva karakteriga lühipala).

Samas on puhkpilliorkester esinenud ka kontsertkollektiivina. Ette on kantud näiteks Stravinski keerukat muusikat (Modernismi pidunädal, 2007), Richard Straussi partituure (2006 sügis). Märkimisväärne on tuntud eesti vanema põlve helilooja Eino Tambergi pühendusteos Elleri puhkpilliorkestrile – Jalutuskäik puhkpillidega op 125 (2006), mis tuli kooli sünnipäevakontserdil 10. detsembril samal aastal autori osalusel maailmaesiettekandele.

Eesti puhkpillimängijate Turniiril 2010 sai H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli puhkpilliorkester B kategoorias I koha, Eesti Noorte Puhkpilliorkestrite Konkursil EST-NOK 2011 A-grupis I kategooria kulddiplomi ning II koha.

Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli puhkpilliorkester valiti 2010. aasta Eesti Kooriühingu aastapreemiate nominentide hulka.

Puhkpilliorkestri dirigendiks on Priit Sonn. Noori dirigente juhendavad lisaks Priidule Tõnu Kalm ja Ursula Chillaud. 

Õppeaastal 2012-2013 tegeles Elleri Puhkpilliorkestriga külalisõppejõud Toomas Vavilov.