Õppimine

Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool pakub õppimisvõimalusi erinevatele sihtgruppidele.

Õppimine noorteosakonnas

Elleri kooli noorteosakonnas  õpivad 1.-9. klassi õpilased, kes käivad paralleelselt ka üldhariduskoolis. Vastu võetakse õpilasi, kes uuel õppeaastal alustavad õppimist põhikooli 1. klassis, aga  ka vanemaid lapsi, kellel on head muusikalised eeldused, suur soov pillimängu õppida ja kes on varem muusikat õppinud.

Õppimine keskastmes

Elleri kooli keskastmesse võetakse õppima nii põhi- kui keskharidusega inimesi, kes sooritavad edukalt vastuvõtueksamid. Õppeaeg on kutsekeskhariduse õppekavadel neli aastat, kutseõppe õppekavadel kolm aastat.

Õppekavadega saad tutvuda siin

Täiskasvanute koolitus

Täiskasvanute koolituse kursused on mõeldud inimestele, kellel eriala on juba valitud, kuid kes omal soovil või tööülesannetest lähtuvalt tahavad omandada uusi teadmisi valitud erialal või omandada juurde mõne praktilise oskuse.