Õpilasesinduse koosolekud

Õpilasesinduse korralised koosolekud toimuvad iga kuu esimesel reedel kell 13 - 15.

Toimunud koosolekute päevakorrad

13. jaanuar 2011
tantsutundidest
valentinipäeva ballist
filmiõhtu

9. detsember
jõulupeost
osavõtt õppenõukogust
jooksvad küsimused

11. november kell 11.45
jõulupeost
tantsutunnid valentinipäeva balliks,
ballist
filmiõhtu
aleksanderitehnika tundidest

15. oktoober kell 12
ÕE uue esimehe valimine
filmiõhtust
õpilaskohtumise korraldamine