Välissuhted

Heino Elleri nim. Tartu Muusikakool on olnud alati avatud rahvusvahelisele koostööle. Sõprussidemed on loodud üheteistkümne muusikaõppeasutusega Euroopas. Koostöö erinevate muusikakoolide ja rahvusvaheliste programmidega on võimaldanud meie kooli hästi tutvustada ning avardanud õpilaste ja õpetajate erialast silmaringi.

Elleri kooli on rahvusvaheliste projektide elluviimiseks saanud toetust programmidest Grundtvig, Leonardo da Vinci, Euroopa noored, täiskasvanuõpet on rahastanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Haridus- ja Teadusministeerium.

Suurim projekt on seotud Elleri kooli vana hoone renoveerimise ja uue juurdeehitusega, mida finantseeritakse EL struktuurifondist "Hariduse infrastruktuuri arendamine" meetmetest ja kutsetõpeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise toetusest.

Toimunud suurprojektidest võiks nimetada orkestrivahetusprojekte Pariisi, Espoosse ja Turusse, traditsioonilist kammeransamblite festivali FEsTaRi (toimub Espoo, Tartu ja Riia õpilaste vahel), täiskasvanute õpiringi "Interpretations of Estonian folk music" jm.

Meie õpilased on võtnud osa rahvusvahelistest konkurssidest ja meistrikursustest Venemaal, Lätis, Leedus, Austrias, Poolas, Belgias, Norras, Saksamaal. Igal kevadel osaletakse Scheersbergis Saksa-Balti muusikafestivalil, samuti on traditsioon korraldada ühiseid klaveriõpilaste kontserte J. Medinši nimelise Riia Muusikakooliga.

Meistrikursused on Elleri kooli toonud õppejõude paljudest Euroopa muusikaõppeasutustest, samuti on meie õpetajad käinud erialasel enesetäiendustel Saksamaal, Prantsusmaal, Soomes, Suurbritannias, Ungaris jm