Projekt "Kuidas siirdada muusikat?"


Pealkiri: Kuidas siirdada muusikat?
Toimumisaeg: 1.09. – 31.11. 2007
Rahastaja: Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci

Projekti lühikirjeldus:
Projekti raames käis neli õpetajat praktikal välisriikide muusikakoolides, kus nad omandasid erialaseid kogemusi ja tutvusid õppetöö metoodikatega.
Ettevalmistavas perioodis õppisid õpetajad keeli, et omandada paremini erialast sõnavara. Kaks õpetajat õppisid inglise keelt, üks õpetaja soome ja üks saksa keelt.

Lähetused toimusid peamiselt septembri- ja oktoobrikuus.
Kooli arendusjuht ja flöödiõpetaja käisid 2007. aasta septembrikuus ühenädalasel lähetusele Soomes, Ida Helsingi Muusikakoolis. Tšelloõpetaja-metoodik oli oktoobrikuus ühenädalasel lähetusel Saksamaal Karlsruhe Muusikakõrgkoolis ja Konservatooriumis. Klaveri noorteosakonna juhataja viibis novembrikuus nädalasel lähetusel Kölni Muusikakõrgkoolis.

Projekti võib pidada õnnestunuks, sest kõik õpetajad jäid oma praktikaga rahule. Projekti käigus loodi head kontaktid Ida-Helsingi Muusikakooliga, kellega koos hakatakse valmistama ette uut projekti coulurstrings süsteemi ja metoodika siirdamiseks H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli.