VÕTA ehk Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine

VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust õpingute osana või kutse taotlemiseks.

VÕTA-t saab kasutada:

  • sisseastumisel,
  • poolelijäänud õpingute jätkamisel,
  • õppekava vahetamisel,
  • kutse andmisel.

VÕTA võimaldab arvestada:

  • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid,
  • täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut,
  • töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi.

..................................................................................

VÕTA tingimused ja kord H. Elleri nim. Tartu Muusikakoolis

sätestatud õppekorralduseeskirjas.

Taotluse saab esitada õppeinfosüsteemi kaudu.