Akordion

Akordioni eriala  õpetatakse Elleri-koolis alates 1945. aastast. Akordioniõpetajatena on Tartu Muusikakoolis töötanud Voldemar Koch (1945-1961), Anatoli Žukov (1950-1969), Elle Käppa (1962-1973), Uno Arro, Endel Jukk.

Akordioni eriala valmistab ette orkestrante, orkestrijuhte ja muusikakoolide õpetajaid. Tänaseni on kooli lõpetanud 148 akordionisti, kellest kõrgema muusikalise hariduse on samal või mõnel teisel erialal omandanud 59. Algastme muusikakoolidesse on tööle asunud 133 lõpetajat. Mitmed lõpetajad on jätkanud erialaseid õpinguid välismaa kõrgkoolides. Tuntumad lõpetajad Endel Jukk, Signe Vainu, Margus Laugesaar, Sirje Mõttus, Külli Kudu (Möls), Reet Laube, Vladimir Karjalainen jt.

Praeguseks õpetavad akordioniosakonnas Külli Kudu, Eero Paltsepp (noorteosakond).

Akordionit on võimalik õppida akadeemilises osakonnas ning 2010. aastast alates samuti rütmimuusika osakonnas. Kui akadeemilises osakonnas omandatakse ning viimistletakse heliloojate poolt kirjutatud muusikat,
siis rütmimuusika erialal avastavad õpilased maailma, mis avaneb siis, kui helilooja poolt kirja pandud noodid lõpevad ja algab .... improvisatsioon.

''Sweet Area'', autor Jaak Lutsoja

Akadeemiline ning rütmimuusika akordioni õppeprogrammid on põimunud, mistõttu akadeemilise osakonna õpilastel on võimalik saada stiiliõppena ka rütmimuusika tunde ning samuti rütmimuusika õpilased võivad huvi korral omandada akadeemilise muusika oskusi. Mõlemal erialal valmistatakse ette noor muusik, kelle ees avanevad peale lõpetamist kas Eesti või välismaised muusikakõrgkoolid.

Osakond korraldab oma õpilastele meistrikursuseid, kus nad saavad end täiendada erinevate tunnustatud pedagoogide käe all. Õpetajateks on olnud näiteks Matti Rantanen, Ene Nael, Tiina Välja, Aivi Tilk, Sofia Ahjoniemi.

Akordionit on võimalik õppida ka noorteosakonnas.

Kannel

Kannelt õpetatatakse Elleri muusikakoolis alates 2010. aasta sügisest õpetaja Ruth Kuhi käe all. Kannelt on võimalik õppida ka noorteosakonnas.

Klassikaline kitarr

Klassikalise kitarri eriala avati 1995. aastal. Esimeseks õpetajaks koolis oli Kuldar Kudu. Kuna kitarri õppimine ja õpetamine on suhteliselt uus ala eesti muusikaelus, siis tööpuudust karta ei ole. Vastavalt eeldustele ja huvidele on võimalik asuda tööle kitarriõpetajana mistahes Eesti piirkonnas, jätkata õpinguid Eesti Muusikaakadeemias ning loomulikult on võimalik ka solisti- ja ansamblistikarjäär. Praegu õpetavad Elleri koolis kitarri Peep Peterson ning külalisõppejõud Patricio Zeoli.

Kitarri on võimalik õppida ka Elleri kooli noorteosakonnas.