Endel Jukk - akordion

Endel Jukk lõpetas 1962 Tartu Muusikakooli akordionierialal (õpetajad Voldemar Koch ja Uno Arro) ja 1970 Tallinna Riikliku Konservatooriuimi puhkpilliorkestri dirigeerimise alal (Leopold Vigla ja Jaan Kääramehe klass). Täiendanud end Vilniuse Konservatooriumi (juhendaja Albertas Baika) ja 1988 Leningradi Konservatooriuimi juures (juhendajad Oleg Sarov ja Aleksander Mussin). Töötas akordioniõpetajana 1961-62 Tartu Õhtumuusikakoolis ja 1961-64 Tallinna 22. kk-s.

Aastast 1969 õpetab Tartu Muusikakoolis. Õpilasi: Ursel Oja, Niina Kõivo (Tamm), Mall Nurmoja, Eike Pääsuke (Schiffer), Margus Laugesaar, Signe Vainu.

Juhatanud akordioniorkestreid, sh. 1970-78 Tartu Õpetajate Seminari ja a-st 1960 Tartu Muusikakooli akordioniorkestrit, aastast 1999 Eesti-Läti Akordioniorkestrit, ning ka mänginud neis. Avaldanud akordionimuusikaalaseid artikleid, sh. rahvusvahelises akordionistide ajalehes "Intermusik". Kuulunud aastast 2003 Eesti Akordioniliidu juhatusse.

Allikas: EMBL. 1. köide. A-M. Tallinn, 2007

Tagasi>