Keelpillid

Keelpilli osakonnas saab õppida viiuli, vioola, tšello ja kontrabassi erialal. Lisaks erialale harjutatakse koosmängu ansamblis, kvartetis, orkestris. Õpitakse ka keelpillimuusika ajalugu, keelpillide õpetamise metoodikat, liikumist-koordinatsiooni jm.

Viiul, vioola, tšello ja kontrabass


Elleri-koolis on viiulit õpetatud alates kooli asutamisest. Tuntumatest õpetajatest läbi ajaloo võiks mainida: Robert Peenemaa (1927-1931), Evald Turgan (1931-1944), Eduard Poolakene (1945- 967), Linda Riiner (1945-1994). Tuntumaid õpilasi: Virve Vääri (lõpetanud 1952), Paul Purga (1958), Mati Uffert (1963), Kalle Loona (1965), Jüri Kukk (1978), Andres Leivategija (1979). Praegu õpetavad Elleri kooli keskastmes viiulit Jüri Kukk, Kristel Eeroja-Põldoja, Kadri Sepalaan ja külalisõppejõuna õppeaastal 2012-2013 Ivi Tivik.

Esimene Elleri-kooli lõpetaja vioola erialal oli Ferdinand Arand (1933). Praegu õpetavad Elleri kooli keskastmes vioolat Jüri Kukk, Kadri Rehema ning külalisõppejõuna 2011. aastast Viljar Kuusk.

Ka tšello eriala on saanud õppida kooli asutamisest saadik. Tuntumaks õpetajaks enne Teist maailmasõda oli Tõnis Kuusna ja pärast sõda Igors Graps. Kahjuks oli kaua aega pärast sõda tšello erialal vähe õpilasi. Loodetud murrang toimus 1984. aastal, kui Elleri-koolis hakkas üle pika aja tööle põhikohaga tšelloõpetaja – Reet Mets.

Esimene Elleri kooli lõpetaja kontrabassi erialal oli Paul Sarv (1945). Kontrabassi on õpetanud Aivar Eimra ja Jaanus Roosileht, käesoleval ajal on õpetajaks Linda Viller

Viiulit, vioolat, tšellot ja kontrabassi on võimalik õppida ka Elleri kooli noorteosakonnas.