Nõuandeid Eva Märtsoni meistrikursuselt

Hääldusest:
  • Konsonandid on saksa keeles äärmiselt tähtsad. Laulda tuleks nii, et publik sõnadest ka aru saab.
  • Saksa keeles väga sagedasti esinev „ch“ tuleks selgesti ja intensiivselt välja hääldada (nt. ach, ich, dich, mich).
  • Paljudele  „ach“-idele järgneb kas koma või hüüumärk - siis tuleks tingimata teha paus!   
  • Paljunõudev on ka L-tähe väljahääldamine, aga L-tähega algab palju paljukasutatavaid sõnu saksa keeles (sõnades nt. Liebe - armastus, leben – elama)
  • Lauljad hääldavad sageli G-tähega algava sõna ette tähe N. Nt.“nGute Nacht“ – seda ei tohiks olla.
  • V ja F on saksakeelsetes sõnades samuti väga olulised ja neid on kerge sassi ajada (eriti neil, kes pole saksa keelt õppinud).

Muusikaline pool:
  • AEGA ON! Laulma ei tohi kunagi hakata kiirustades. Hinga korralikult, siis suudad loo ka korralikult lõpetada.
  • Laula juba enne laulu algust – st. loosse tuleb sisse elada esimesest taktist peale (kasvõi siis, kui klaver teeb eelmängu).
  • Laulda tuleb terve loo vältel – nii kujuneb üldmulje loost kui tervikust.
  • Pausid tuleb igas loos teha mõtestatuks.

Eerika Jaguson