Katrin Aller - osakonna juhataja

Katrin Aller on lõpetanud muusikaõpingud kolmel erialal. Kõigepealt 1994. a. klaveri ja muusikateooria erialal Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi muusikaosakonnas (õppejõud vastavalt Maimu Parts ja Valdur Roots klaveris ning Johannes Jürisson ja Helju Tauk teoorias). Seejärel 1998. a. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse erialal (Toomas Siitan) ja 2001. a. kompositsiooni erialal (Jaan Rääts; mõlemad erialad baccalaureus artium) ning 2003. a. omandas EMTA-s kompositsiooni erialal ka magistrikraadi (jätkuvalt Jaan Räätsa juhendamisel).

Õpetajana on Katrin Aller töötanud nüüdseks juba pisut üle kümne aasta. Lisaks Elleri koolile on ta õpetanud EELK Kirikumuusikakoolis, MTÜ-s Tartu Kristlik Noortekodu, TÜ haridusteaduskonna õpetajate seminaris ja EMTA Tartu filiaalis; olnud kontsertmeister Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi muusikaosakonnas, töötanud bibliograafina EMTA ja Elleri kooli noodi- ja raamatukogus ning tegutsenud dirigendi ja kontsertmeistrina Tallinna Jaani ning Tartu Pauluse koguduse kooride juures.

Elleri koolis on Katrin Aller õpetanud alates 2000. aastast üheksat erinevat ainet: solfedžot, muusikateooriat, muusikalisi vorme, kompositsiooni eriala, instrumentide tundmist, partituuri lugemist, orkestratsiooni ning kaasaja ja eesti muusika ajalugu. Kompositsiooni eriala õpilastest on tema juures lõpetanud Mait Jüriado, Kristo Matson ja Risto Poikalainen, kes kõik on jätkanud õpinguid ja tööd samal või lähedastel erialadel.

Katrin Aller on pidanud muusikaloolisi loenguid mitmel pool Eestis, toimetanud põhikooli muusikaõpetuse ainesõnastikku, osalenud Eesti Muusikateaduse Seltsi, Kirikumuusika Liidu jms. töös ning võtnud osa väga paljudest koolitustest (nt. Avatud Meele Instituudi “Tulemuslik suhtlemine ja õpilase motivatsiooni mõjutamine”, EMTA “Terminoloogia ühtlustamine ja kirjalike tööde vormistamine”, Viljandi Kultuuriakadeemia kirikumuusika erialapäevad, EMTA “19. sajand: ideed ja tegelikkus”, meeskonna koostööseminar, aktiivõppemeetodid muusikaõpetuses, enamusel kooli pidunädalate raames toimunud loengud jpm.). Seoses osakonnajuhataja tööga on Katrin Aller aastaid oselenud ka kutseõppeasutuste õppekavade arendustegevuses, uute õppekavade välja töötamise juures ning muudel vastavasisulistel koolitustel ja seminaridel.


2014. aastal pälvis Katrin Aller Tartu Linnavalitsuselt Aasta Õpetaja austava tiitli.

Tagasi>