Virge Joamets

Lõpetas 1984 Tartu I LMK klaverierialal (õp. Silvi Lilles), 1989 Elleri Muusikakooli muusikateooria erialal ja 1998 EMA muusikateaduse erialal (töö "Erkki-Sven Tüüri Arhitektoonikad: teemastik ja selle käsitlus", juhendaja Merike Vaitmaa). Töötanud 1995 "Sirbis" muusikatoimetajana, olnud muusikaajalooõpetaja 1996/97 Saue Muusikakoolis.

Pidanud muusikaloo loenguid Tartu Teoloogia Akadeemias 2008/2009.

Aastast 1997 õpetab Elleri Muusikakoolis muusikaajalugu.

Avaldanud arvustusi, tõlkeid ja intervjuusid "Sirbis" ning ajakirjades "Teater. Muusika. Kino", "Muusika" ja "Muusikaleht". Aastast 2001 tegutsenud ühtlasi Elleri Muusikakooli trükiste (festivalibukletid, juubeliraamatud) koostaja, toimetaja ja autorina. EMTS-i liige (1992).

Olulisemaid kirjatöid:
Multimeedia-leksikoni "Eesti muusika" heliloojate-osa põhiautor (http://www.koolielu.edu.ee/eesti_muusika/ OÜ Hurmaster, 2004)
"Tartu 20. sajandi muusikaelu" ("Tartu. Ajalugu ja kultuurilugu", Toim. Heivi Pullerits, Ilmamaa, 2005)
"Eesti Muusika Biograafiline Leksikon". (Kaastöö, u 100 artiklit, Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2007/2008)
"Vanemuine – eesti vanim muusikateater" ("Vanemuine". Toim. Anu Tonts, Tartu, 2007)

Tagasi>