Kooridirigeerimise eriala õppekavad

Õppeained jaotuvad eriala- ja eriala toetavateks aineteks.
Lisaks on veel muusikalised üldharivad- ja keskhariduse omandamise miinimumprogrammi ained.

Erialatsükli ained sisaldavad suures osas individuaaltunde, kusjuures dirigeerimise tunnis on lisaks pedagoogile ka kontsertmeister, kelle ülesandeks on mängida klaveril õpitavat kooriteost. Juba alates II kursusest on õpilastel võimalik saada praktilise kooritöö kogemus, juhatades kooridirigeerimise osakonna kammerkoori.

Kooridirigeerimise eriala õppekava põhihariduse baasil

Kooridirigeerimise eriala õppekava keskhariduse baasil