Pärimusmuusika eriala
Keda ootame õppima?

Pärimusmuusika osakonda ootame õppime noori, kellel on peale pärimusmuusikahuvi ka pillimängu- või lauluoskus, muusikaline ettevalmistus muusikakooli lõpetaja tasemel ning soov interpreteerida ja õpetada eesti pärimusmuusikat. 

Võimalik on õppida kannelt, kitarri, viiulit, mandoliini, kontrabassi, Hiiu kannelt, torupilli, lõõtspilli, parmupilli, löökriistu ja mitmeid teisi pille.

Miks valida pärimusmuusika suund?

Eriala eesmärk on koolitada mitmekülgseid pärimusmuusikuid, kes tunnevad selle muusika traditsioone ning oskavad interpreteerida seda tänapäevases helikeeles.

Õpingud hõlmavad eriala kõrval veel ansamblitööd, muusikalugu, solfedžot ja muusikateooriat, regilaulu, improvisatsiooni, seadete tegemist jpm.

Kutsekeskhariduse õppekaval õppijad saavad koolist ka üldkeskhariduse.

Millised on nõutavad sisseastumisdokumendid?

Avaldus (kooli kodulehel), pass, sünnitunnistus või ID-kaart, põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistus, tervisetõend perearstilt, lapsevanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine.

Millised on sisseastumiseksamid?

Erialaeksamil tuleb esitada kaks eriilmelist muusikapala oma põhiinstrumendil (soovitatavalt pärimusmuusikast). Solfedžokatse nõuded ja näite leiate sisseastumise info juurest www.tmk.ee

Milline on õppeaeg ja õppevorm?

Kutsekeskharidusõppes kestavad õpingud 4 aastat, kutseõppes 3 aastat.  Õpe toimub statsionaarses koolipõhises õppevormis.

Kuhu edasi?

            • Tööle muusikuna erinevatesse projektidesse

            • Pilli-, laulu- või ansamblijuhendajaks muusikakoolidesse

Peale lõpetamist on võimalik haridusteed jätkata Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias pärimusmuusika rakenduskõrghariduse õppekaval ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias bakalaureuseõppes.