Vastuvõtunõuded pärimusmuusika erialale

1. Eriala eksam

  • esitada kolm eriilmelist pala, millest kaks võib olla pärimusmuusika repertuaarist
  • kuulmise järgi lihtsa loo õppimine kohapeal

2. Solfedžo test

Vastuvõtunõuded pärimusmuusika erialale ühisõppes

Loe ühisõppe kohta lähemalt siit ››

1. Eriala eksam
  • esitada kolm eriilmelist pala, millest kaks võib olla pärimusmuusika repertuaarist
  • lihtsa pala õppimine kuulmise järgi kohapeal
 2. Solfedžo test:
  • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

  • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

  • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu