Puhkpillide eriala

Puhkpille õpetatakse Elleri-koolis alates kooli asutamisest 1919. aastal. Võimalik on õppida flöödi, oboe, klarneti, saksofoni, fagoti, metsasarve, trompeti, trombooni, tuuba ja löökpillide erialadel. Õppida saab ka plokkflööti. 

1990. aastal asutati Kaupo Antzoni eestvedamisel Tartu Metsasarveklubi, mis propageerib jõudsalt metsasarvemuusikat, kaasates oma üritustele kooli õpilasi.

2005. aasta sügisel avati Elleri koolis uus eriala - saksofon. Õpetajaks on Ursula Chillaud.

Endisi tuntumaid puupuhkpillide õpetajaid: Artur Ojassoo, Oskar Eomois, Aadu Regi, Jaan Hargel.

Endisi vaskpuhkpillide õpetajaid: Jüri Kuru, August Metsa, Kaupo Antzon.

Tuntumaid Elleri-kooli lõpetanuid:
flööt - Jaan Õun, Jüri Hargel, Janika Lentsius; oboe - Heldur Värv; klarnet - Kalev Velthut, Vello Sakkos; metsasarv - Kalle Kauksi, Kaido Otsing, Ado Tamm;
trompet - Tõnu Tarum, Aavo Ots, Alo Järving; tromboon - Uudo Meier; tuuba - Toomas Midri, Priit Paabo.


Elleri-koolil on puhkpilliorkester, mis tegutseb Priit Sonni juhendamisel, õppeaastal 2012-2013 külalisõppejõud Toomas Vavilov;
brassansambel Eller Brass – juhendaja Priit Sonn;
bigbänd koostöös rütmimuusika osakonnaga – juhendajaks Tanel Aavakivi;
Ellerino - flöödiansambel, juhendajaks Anneli Kuusk;                                 saksofoniansambel
Saxmachine ning saksofonikvartett, juhendaja Ursula Chillaud.

Alates 2007. aasta kevadest tegutseb Elleri koolis Flöödiansambel, mida juhendab Anneli Kuusk. 2007. aasta aprillist juunini toimus Põhjamaade flöödifestival. Esimene pool sellest oli 27. aprill - 2. mai Tartus, mil Elleri-kooli külastasid Norra Ski Muusikakooli flöödiõpilased. Koos moodustati ansambleid ja ka suur orkester. Toimusid tunnid Soome Ida-Helsingi Muusikakooli flöödiõpetaja Jaana Laasoneni juhendamisel. Projekt jätkus Norras 26. mai – 2. juuni, kus musitseeriti koos ja anti kontserte. 2010. aastal osales Elleri flöödiansambel (koosseisus Kersti Perandi Triinu-Liis Kelder ja Liina Juhanson) EMTA V flöödilaupäevakul.

Elleri-kooli õpilased võtavad osa kolme keskastme-muusikakooli (lisaks Elleri-koolile G. Otsa nim Tallinna muusikakool ja Tallinna Muusikakeskkool) puhkpilliõpilaste konkurssidest ning samuti käiakse kooli esindamas erinevatel konkurssidel ja festivalidel väljaspool Eestit.

.................................................................................................................................

Löökpillide eriala

Tuntuim löökpilliõpetaja on endine Vanemuise peadirigent Erich Kõlar. Praegu õpetab Elleri-koolis löökpille Raivo Rebane. Löökpilli eriala raames on võimalik õppida kõiki sümfooniaorkestris kasutatavaid löökpille ja ansamblimängus kasutatavaid trummikomplekte.

Tegutseb ka Elleri löökpilliansambel, mis hakkas tegutsema Raivo Rebase juhendamisel 2006. aastal, kui keskastmesse tulid õpilased, kes olid eelnevalt löökpille õppinud.

Ansambli repertuaar ei ole veel kuigi avar, kuid täieneb pidevalt. Mängitakse klassikalisi ja kaasaegseid autoreid (Tšaikovski, Debussy, Šostakovitš, Sumera jne.). Sobivad seaded teeb juhendaja Raivo Rebane, kuna originaalrepertuaari on vähe.

Ansambel ei koosne tavapäraselt trummidest, vaid sinna kuuluvad ksülofon, kellamäng, suured kellad, vibrafon, marimba jne, mis annavad ansamblile värvika ja nauditava kõla. Kõik ansambli liikmed oskavad mängida erinevaid pille.