Märten Karm

Märten Karm (s. 1988) lõpetas Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli õpetaja Pille Taniloo klaveriklassis (2007). Ta on osalenud edukalt vabariiklikel konkurssidel, pälvides 2001. aastal vabariiklikul konkursil 1. koha ja IV Eesti noorte pianistide konkursil 3. koha. 2004. aastal saavutas kolme muusikakooli vahelisel pianistide konkursil 2. koha ja 2005. aastal 1.-2. koha. Käesoleval ajal õpib Märten Karm Tartu Ülikoolis matemaatikat.