Heli Reimann on õppinud klaverit ja saksofoni ning omandanud magistrikraadi Eesti Muusikaakadeemias. Pikaajalise pedagoogilise tegevuse käigus on ta õpetanud muusikateoreetilisi ja praktilisi aineid erineva tasemega haridusinstitutsioonides nii Eestis kui ka välismaal (Soome, USA). Interpreedina on tegutsenud nii klassikalise kui ka improviseeriva muusika vallas. Käesoleval hetkel on ta keskendunud teaduslikule tegevusele Helsingi ülikoolis, kus töötab teadurina alates aastast 2011.

Uurimisvaldkondadeks jazzmuusika uurimus, sovietoloogia, kultuuriuurimus ning muusikahariduse sotsioloogia ja filosoofia, muusikaõpetuse metodoloogia.

Tagasi>