Üldainete õpetajad õppeaastal 2016/2017

Eve Roomere - eesti keel, kirjandus
Arma Eensalu - psühholoogia
Helgi-Mai Maiste - eesti keel teise keelena
Virge Prank-Vijard - ajalugu, osakonna juhataja  virge.prank-vijard@tmk.ee
Tõnis Märtson - ühiskonnaõpetus, ajalugu
Ita Ilves - geograafia
Vilja Vendelin-Reigo - keemia, bioloogia, inimeseõpetus, suhtlemise alused
Mare Toompere - kunstiajalugu
Annika Paltsepp - matemaatika
Viivi Järve - füüsika
Kristiina Orr - inglise keel
Merli Kirsimäe - inglise keel
Tiina Paesalu - saksa keel 
Tony Tonni - arvutiõpetus
Helen Hade - kehaline kasvatus