Sisseastujale

Vastuvõtuinfo 2017

Konsultatsioonid:
eriala 26. juunil kell 11
solfedžo 26. juunil kell 13. 

Vastuvõtueksamid ja -katsed: 
solfedžo 26. juunil kell 15
eriala 27. juunil ajavahemikus 10-15.

Sisseastumisavalduse saad esitada siin

Vastuvõtu tulemused avaldatakse kooli kodulehel, õppeinfosüsteemis ja teadetetahvlil.

Vabade kohtade olemasolul lisavastuvõtt augustis enne uue õppeaasta algust.

..................................................................

Vastuvõtt klassikalise laulu ettevalmistuskursusele


Elleri muusikakooli juures tegutseb ka klassikalise laulu eriala ettevalmistuskursus, kuhu oodatakse 12. klassi õpilasi. Kursuse eesmärgiks on kevadel Elleri kooli klassikalise laulu erialalale õppima asujate ettevalmistus sisseastumiseksamiteks.  Vastuvõtt klassikalise laulu ettevalmistuskursustele toimub juuni lõpus.

Ettevalmistuskursuse sisseastumiseksamil tuleb esitada kaks erineva karakteriga laulu.

Õppimine ettevalmistuskursusel on tasuta.

...............................................................................................................................

Sisseastumine noorteosakonda

Elleri kooli noorteosakonda võetakse õpilasi, kes uuel õppeaastal alustavad õppimist põhikooli 1. klassis, aga  ka vanemaid lapsi, kellel on head muusikalised eeldused, suur soov pillimängu õppida ja kes on varem muusikat õppinud.

Vaata lähemalt siit>