Sisseastujale


Alates 2017. aasta sügisest saab Elleri Muusikakoolis õppida pilliõppe juhendaja õppekaval. Tegemist on 5. taseme jätkuõppe õppekavaga. Loe lähemalt siit

Kutsekeskhariduse ja 4. taseme kutseõppeks on avatud järgmised õppekavad: interpreet (sh klassikaline laul), koorijuht, muusikateoreetik, komponist, rütmimuusik (sh rütmimuusika laulmine), pärimusmuusik.  Õppekavadega saad tutvuda siin

Vastuvõtuinfo 2017


Lisavastuvõtt 25. augustil kell 11 järgmistele erialadele:

klaver 
akordion
kannel
puhkpillid
löökpillid
klassikaline laul ja klassikalise laulu ettevalmistusklass
koorididrigeerimine
kompositsioon
pärimusmuusika pillid
rütmimuusika kitarr ja basskitarr

Lisavastuvõtt toimub ka jätkuõppe õppekavale pilliõppe juhendaja. 

Sisseastumisavalduse saad esitada siin.

..................................................................

Vastuvõtt klassikalise laulu ettevalmistuskursusele


Elleri muusikakooli juures tegutseb ka klassikalise laulu eriala ettevalmistuskursus, kuhu oodatakse 12. klassi õpilasi. Kursuse eesmärgiks on kevadel Elleri kooli klassikalise laulu erialalale õppima asujate ettevalmistus sisseastumiseksamiteks.  Vastuvõtt klassikalise laulu ettevalmistuskursustele toimub juuni lõpus.

Ettevalmistuskursuse sisseastumiseksamil tuleb esitada kaks erineva karakteriga laulu.

Õppimine ettevalmistuskursusel on tasuta.

...............................................................................................................................

Sisseastumine noorteosakonda

Elleri kooli noorteosakonda võetakse õpilasi, kes uuel õppeaastal alustavad õppimist põhikooli 1. klassis, aga  ka vanemaid lapsi, kellel on head muusikalised eeldused, suur soov pillimängu õppida ja kes on varem muusikat õppinud.

Vaata lähemalt siit>