Sisseastujale

Vastuvõtt

Elleri kooli võetakse õppima nii põhi- kui ka keskharidusega õpilasi, kes sooritavad edukalt vastuvõtueksamid. 

Võetakse vastu ka erivajadustega inimesi, kellel on muusikalised eeldused, kutsesobivus ja suutlikkus õppekava järgi õppida.

........................................................................

Vastuvõtt Elleri muusikakooli tavaõppesse

Konsultatsioonid toimuvad E 26. juunil:
eriala kell 11
solfedžo kell 13.

Vastuvõtueksamid ja -katsed
solfedžo - E 26. juunil 2017
eriala - T 27. juunil 2017

E-vastuvõtu keskkond tavaõppesse avaneb aprilli lõpus.

Vastuvõtu tulemused avaldatakse kooli kodulehel, õppeinfosüsteemis ja teadetetahvlil.

Vajadusel korraldatakse lisavastuvõtt vabadele kohtadele enne uue õppeaasta algust.

•   Õppeaeg on kutsekeskhariduse õppekavadel neli aastat, kutseõppe õppekavadel kolm aastat.
•   Õppekeel on eesti keel.

..................................................................

Vastuvõtt Poska gümnaasiumi ja Elleri muusikakooli ühisõppesse

Alates 2017/2018. õppeaastast  käivitub Jaan Poska gümnaasiumi ja Heino Elleri Muusikakooli ühiselt korraldatav õppetöö, mis annab õpilasele väga hea üldkeskhariduse koos muusikaalase kutseharidusega.

Koostöö võimaldab paremini ühildada õppetööd kahes koolis, sest õpilastele avatakse eraldi muusika õppesuunaga klass. Gümnaasiumi õppekava läbiviimist korraldab Poska Gümnaasium ja muusika valdkonna õppekava Elleri kool. Koos töötatakse välja parim õppepäeva ülesehitus. 

Muusika õppesuunaga klassi sisseastumiseks tuleb sooritada gümnaasiumi ühiskatsed ja muusika erialaeksamid.

Vastuvõtueksamid ühisõppesse õppeaastaks 2017/2018 on juba toimunud.

Avalduse lisadokumente  (PK lõputunnistus, isikut tõendav dokument, vanema nõusolek, perearsti tõend) võib esitada kooli kantseleisse 26. juunini 2017 kooli. kantseleis.

Muusikaerialade vastuvõtutingimused ühisõppesse  ››

Veel infot ühisõppe kohta ››

..................................................................

Vastuvõtt klassikalise laulu ettevalmistuskursusele


Elleri muusikakooli juures tegutseb ka klassikalise laulu eriala ettevalmistuskursus, kuhu oodatakse 12. klassi õpilasi. Kursuse eesmärgiks on kevadel Elleri kooli klassikalise laulu erialalale õppima asujate ettevalmistus sisseastumiseksamiteks.  Vastuvõtt klassikalise laulu ettevalmistuskursustele toimub juuni lõpus.

Ettevalmistuskursuse sisseastumiseksamil tuleb esitada kaks erineva karakteriga laulu.

Õppimine ettevalmistuskursusel on tasuta.

...............................................................................................................................

Sisseastumine noorteosakonda

Elleri kooli noorteosakonda võetakse õpilasi, kes uuel õppeaastal alustavad õppimist põhikooli 1. klassis, aga  ka vanemaid lapsi, kellel on head muusikalised eeldused, suur soov pillimängu õppida ja kes on varem muusikat õppinud.

Vaata lähemalt siit>