Sisseastujale


Alates 2017. aasta sügisest saab Elleri Muusikakoolis õppida pilliõppe juhendaja õppekaval. Tegemist on 5. taseme jätkuõppe õppekavaga. Loe lähemalt siit

Kutsekeskhariduse ja 4. taseme kutseõppeks on avatud järgmised õppekavad: interpreet (sh klassikaline laul), koorijuht, muusikateoreetik, komponist, rütmimuusik (sh rütmimuusika laulmine), pärimusmuusik.  Õppekavadega saad tutvuda siin

Vastuvõtuinfo 2017


Konsultatsioonid:
eriala 26. juunil kell 11
solfedžo 26. juunil kell 13. 

Vastuvõtueksamid: 
solfedžo kirjalik osa 26. juunil kell 15, järgneb suuline osa 
eriala 27. juunil 

kell 10.00

klaver, orel A303 (Elleri saal) 
keelpillid A202
puhkpillid A404
kooridirigeerimine A317
kompositsioon, muusikateooria A311
rütmimuusika pillid B304
rütmimuusika laulmine B304

kell 12.00  

akordion, klassikaline kitarr, kannel A303 (Elleri saal)
klassikaline laul A312 (väike saal)
klassikalised löökpillid B208

kell 13.00

pärimusmuusika pillid A303 (Elleri saal)  
   

Sisseastumisavalduse saad esitada siin

Vastuvõtu tulemused avaldatakse kooli kodulehel, õppeinfosüsteemis ja teadetetahvlil.

Vabade kohtade olemasolul lisavastuvõtt augustis enne uue õppeaasta algust.

..................................................................

Vastuvõtt klassikalise laulu ettevalmistuskursusele


Elleri muusikakooli juures tegutseb ka klassikalise laulu eriala ettevalmistuskursus, kuhu oodatakse 12. klassi õpilasi. Kursuse eesmärgiks on kevadel Elleri kooli klassikalise laulu erialalale õppima asujate ettevalmistus sisseastumiseksamiteks.  Vastuvõtt klassikalise laulu ettevalmistuskursustele toimub juuni lõpus.

Ettevalmistuskursuse sisseastumiseksamil tuleb esitada kaks erineva karakteriga laulu.

Õppimine ettevalmistuskursusel on tasuta.

...............................................................................................................................

Sisseastumine noorteosakonda

Elleri kooli noorteosakonda võetakse õpilasi, kes uuel õppeaastal alustavad õppimist põhikooli 1. klassis, aga  ka vanemaid lapsi, kellel on head muusikalised eeldused, suur soov pillimängu õppida ja kes on varem muusikat õppinud.

Vaata lähemalt siit>