Õppekavad 2017/2018 õa

Kutsekeskhariduse õppekavad (õppeaeg 4 aastat)


NimetusÕppekavaÕppekava koos moodulite rakenduskavadega
Interpreet PDF
PDF
Koorijuht PDF
PDF
KomponistPDF PDF
Muusikateoreetik PDF
PDF
Rütmimuusik PDF
PDF
Pärimusmuusik PDF
PDF


Kutseõppe õppekavad (õppeaeg 3 aastat)


Nimetus
Õppekava
Õppekava koos moodulite rakenduskavadega
Interpreet PDF
PDF
Koorijuht PDF
PDF
Komponist PDF
PDF
Muusikateoreetik PDF
PDF
Rütmimuusik PDF
PDF
PärimusmuusikPDF PDF