Vastuvõtunõuded Elleri muusikakooli ja Poska gümnaasiumi ühisõppesse erialade kaupa

Et osaleda Elleri muusikakooli ja Poska gümnaasiumi ühisõppes, tuleb esmalt läbida 18. märtsil toimuvad Tartu gümnaasiumide ühiskatsed. Registreedia gümnaasiumi ühiskatsetele saad siit ››

Kel õnnestub ühiskatsetega pääseda Poska gümnaasiumi muusikaklassi, sooritab 12. aprillil Elleri muusikakoolis vastuvõtueksamid  - kell 16 solfedžos ja kell 18 erialas.
Registreerida Elleri kooli vastuvõtueksamitele saad siit ››
Avalduse lisadokumente  (PK lõputunnistus, isikut tõendav dokument, vanema nõusolek, perearsti tõend) võib esitada kooli kantseleisse   26. juunini 2017 kooli kantseleis. Enne vastuvõtueksameid on oluline esitada vaid sisseastumisavaldus.

Loe ühisõppe kohta lisaks siit ››

Nõuded sisseastumiseks erialade kaupa