Vastuvõtunõuded Elleri muusikakooli ja Poska gümnaasiumi ühisõppesse erialade kaupa

Et osaleda Elleri muusikakooli ja Poska gümnaasiumi ühisõppes, tuleb esmalt läbida 16. märtsil toimuvad Tartu gümnaasiumide ühiskatsed. Registreedia gümnaasiumi ühiskatsetele saad siit ››

Kel õnnestub ühiskatsetega pääseda Poska gümnaasiumi muusikaklassi, sooritab 11. aprillil Elleri muusikakoolis vastuvõtueksamid  solfedžos ja erialas.
Registreerida Elleri kooli vastuvõtueksamitele saad siit ››
Avalduse lisadokumente  (PK lõputunnistus, isikut tõendav dokument, vanema nõusolek, perearsti tõend) võib esitada kooli kantseleisse   25. juunini 2018 kooli kantseleis. Enne vastuvõtueksameid on oluline esitada vaid sisseastumisavaldus.

Loe ühisõppe kohta lisaks siit ››

Nõuded sisseastumiseks erialade kaupa