Dokumendid


Põhimäärus (Riigi Teataja)


Arengukava

 • Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli arengukava 2016-2020 (PDF)
       Arengukava tegevuskava (PDF
 • Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli arengukava 2011-2014 (PDF)
 • Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli arengukava 2007-2010 (PDF)

Töösisekorraeeskirjad (PDF)


Majandusaasta aruanded


 • Majandusaasta aruanne 2015 (PDF)
 • Majandusaasta aruanne 2014 (PDF)
 • Majandusaasta aruanne 2013 (PDF)
 • Majandusaasta aruanne 2012 (DOC)
 • Majandusaasta aruanne 2011 (PDF)
 • Majandusaasta aruanne 2010 (PDF)
 • Majandusaasta aruanne 2009 (PDF)
 • Majandusaasta aruanne 2008 (PDF)


Õppetööga seotud dokumendid

 • Õppekavad
Klaver ja orel
Keelpillid
Puhk- ja löökpillid
Akordion, kannel, klassikaline kitarr
Klassikaline laul
Kooridirigeerimine
Kompositsioon ja muusikateooria
Rütmimuusika

 • Õppekorralduseeskiri (PDF)
 • Noorteosakonnas õppimise kord (PDF)


Praktikakorraldusega seotud dokumendid

 • Arenguvestluse läbiviimise kord (PDF)


Dokumentide vormid


Toetused õpilastele

 • Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord (PDF)
 • Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord (PDF)
 • Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (PDF)
 • Õpilaste majutuskulude hüvitamise kord (PDF)

Siin lehel olevaid faile on lubatud alla laadida ja nendega tutvumiseks piirangud puuduvad. Algmaterjalide kasutamine ilma luba küsimata on keelatud. Küsimuste puhul helistada tel 7 423 705 või kirjutada e-posti aadressile kool@tmk.ee.