Riigihanke Teade

 
Tartus 15.02.2011 
 
Käesolevaga annab H. Elleri nim. Tartu Muusikakool teada, et on alanud lihtmenetlusega riigihange “ H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli  projekt nr. 2.5.0200.08-0018 hangete läbiviimise teostaja  leidmine” .
 
 
RIIGIHANKE ESE 
 
Riigihanke esemeks on riigihangete korraldamise ja teostamise teenus. Teenuse osutamise aluseks on Riigihangete seadus ja sellega seotud õigusaktid. 
 
RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD 
 
Pakkumuste esitamise tähtpäev ja koht: 23. 02.2011 kell 17:00,  Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool, Lossi 15, Tartu 51003. 
 
Riigihanke eest vastutav ametiisik: Peeter Illak, Haldusjuht, telefon 7423384, peeter.illak@tmk.ee