DANIELE MONTICELLI on sündinud ja üles kasvanud Milanos. Viimased 15 aastat on ta elanud ja töötanud Eestis. 1995. aastal omandas ta magistrikraadi Milaano Ülikoolis filoosoofia alal (juhendaja Gennaro Chierchia, tedustöö: La semantica dei controfattuali) ning 2008 doktorikraadi Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas semiootika alal (juhendaja Mihhail Lotman, teadustöö: Wholeness and its remainders: theoretical procedures of totalization and detotalization in semiotics, philosophy and politics).

Daniele Monticelli on paljude eri keeltes avaldatud publikatsioonide autoriks kirjandussemiootika, keelefilosoofia, poliitilise filosoofia, lingvistika ja tõlketeooria vallas. Ta kirjutab regulaarselt arvustusi ja arvamusartikleid Eesti kultuuri- ning päevalehtedele, annab oma panuse mitmes Eesti kodanikuühiskonna ühenduses. Alates 2009. aastast töötab Daniele Monticelli Tallinna Ülikoolis itaalia uuringute ja semiootika dotsendina ning aastast 2010 Tallinna Ülikooli Romanistika osakonna juhatajana.

1995 - 1996 töötas Eesti Humanitaarinstituudis ja Sotsiaalteaduste Kõrgkoolis "Lex" itaalia keele õpetajana, 1997 - 1998 Tartu Ülikoolis itaalia keele ja kirjanduse lektorina, 1997 - 2007 Eesti Humanitaarinstituudis itaalia keele ja kultuuri lektorina, 2003 - 2008 Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskonna Germaani-romaani filoloogia osakonna teadurina,  2008 - 2009 Tallinna Ülikooli Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituudis lektorina.

Oli aastatel 2002 - 2008 Eesti kontrastiivse lingvistika töörühma koordinaator, alates 2006. aastast on Tallinna Ülikooli Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskuse nõukogu liige, aastast 2008 TLÜ humanitaaria valdkonna nõukogu liige ning TLÜ Germaani ja Romaani Keelte ja Kultuuride Instituudi kolleegiumi liige, 2009 - 2010 TLÜ humanitaaria valdkonna nõukogu juht. Aastast 2003 on teinud koostööd Euroopa parlamendiga vabakutselise tõlkijana.

Daniele Monticellile on omistatud mitmeid teaduspreemiaid ja tunnustusi, sh Itaalia Välisministeeriumi kultuuripreemia Eesti-Itaalia sõnaraamatu täiendamise ja toimetamise eest (2010), Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi peapreemia väitekirja „Terviklikkus ja selle jäägid: totaliseerimise ja detotaliseerimise teoreetilised protseduurid semiootikas, filosoofias ja poliitikas” eest (2009), Teadusajakirja “Keel ja Kirjandus” aastaauhind artikli “Keeleuuendus ja tõlkimine Noor-Eesti kultuurilise utoopia raames. Villem Ridala tõlgitud `Süütu´ näitel” eest (2006). 

Tagasi>