Märts       Aprill       Mai       Juuni    
_________________________________________

JUUNI 2015

T 2. juuni 2015
Riigieksam kammeransamblis
_______________________________

L 6. juuni 2015 kell 14
Keskastme lõpuaktus
_______________________________

N 25.-27. juuni 2015
Konsultatsioonid ja sisseastumiseksamid keskastmesse