Digivahendite kasutamine solfedžotunnis 22.-23. märts ja 3. aprill 2019 Heino Elleri Muusikakool


Õppekava nimetus: Digivahendite kasutamine solfedžotunnis

Koolituskohtade arv: 15

Rohkemate registreerunute puhul on eelistatud kõige paremini koolituse sihtrühmale vastavad soovijad.

Sihtrühm:
Aegunud oskustega, erialase hariduseta või vanuses 50+ muusikakoolide
õpetajad ja huviringide juhendajad.
Koolitusel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Kursuse maht: 24 akadeemilist tundi

Koolitaja: Terje Heido-Rosenberg -  Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli solfedžo ja muusikateooria õpetaja. Lõpetanud EMTA koolimuusika eriala (MA). Õpetamise kogemus nooremas- ja keskastmes.

Koolituse teemad: 
Intervallika harjutused, erinevad võtted
Diktaadi kirjutamise meetodid
Akordika

Registreerumine on lõppenud. 

Täiendav informatsioon: Virge Prank-Vijard, Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli õppetöö arendusjuht
virge.prank-vijard@tmk.ee 

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames ja on osalejatele tasuta.


Koolitused

Telli uudisvoog »