Täienduskoolitus kandleõpetajatele Tartu


Õppekava nimetus: Kandle õpetamise kaasaegne metoodika

Koolituskohtade arv:
10
Rohkemate registreerunute puhul on eelistatud kõige paremini koolituse sihtrühmale vastavad soovijad.

Sihtrühm:
Aegunud oskustega, erialase hariduseta või vanuses 50+ muusikakoolide
õpetajad ja huviringide juhendajad.
Koolitusel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Kursuse maht: 24 akadeemilist tundi

Koolitajad:  
Kadri Lepasson – lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuurakadeemia pärimusmuusika õppekava pilliõpetaja suunal
Hedi Viisma – Sibeliuse Akdeemia magister kromaatilise kandle erialal, õpetanud kromaatilist kannelt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, lõpetamas doktoriõpinguid Sibeliuse Akadeemias
Gerda Merila  – lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Karksi-Nuia muusikakooli kandleõpetaja

Täiendav informatsioon: Virge Prank-Vijard, Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli õppetöö arendusjuht
virge.prank-vijard@tmk.ee 

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames ja on osalejatele tasuta.