Soome klaveriõpetaja Karela Viljaneni loeng Noodilugemismeetod Piano Spectra 30. oktoober 2015 kell 10.00

30. oktoobril kell 10.00-11.30 tutvustab Soome klaveriõpetaja Karela Viljanen Elleri koolis (ruum täpsustamisel) tema poolt välja töötatud uudset noodilugemismeetodit Piano Spectra.

Palume loengust huvitatutel registreeruda hiljemalt 26. oktoobriks meiliaadressil
pille.taniloo@gmail.com.

Loeng on soome keeles, tõlge eesti keelde.
..........................................................................................
Noodilugemismeetod Piano Spectra TM
  • spetsiaalne pedagoogiline meetod

  • ei eelda lugemisoskust, arvutusoskust ega abstraktset mõtlemist

  • aitab hämmastavalt lühikese ajaga omandada tavapärase noodikirja tundmise

  • muusika elemente käsitletakse selgelt visuaalsete vahenditega ilma teooriata

  • näitlikustab kohe noodijoonestiku ja klaveri klahvide vahelise seose

  • suunab õpilast algusest peale iseseisvalt töötama

  • intensiivõpe, millega hoitakse kokku õppimiskulusid

  • sobib igasugustele õppijatele

  • sobib kõikide instrumentide mängijatele ja lauljatele.

Piano Spectra on terviklik õppimismeetod, mis õpetab muusika põhimõisteid ja instrumendi valitsemist tegevuse kaudu. Selle valdkonnad on muuhulgas uudne rütmikäsitlus ja –õpetus, nootide ja pauside “modelleerimine” mälu aluseks, noodijoonestiku käsitlemine uuel moel lähtudes akordimõtlemisest, helilaadide ja akordide õppimine noodijoonestikku “mängides” ning erinevate akordide ja helilaadide mõistmine käemärkide abil. Piano Spectra – meetod raputab traditsioonilisi muusikaõpetuse mudeleid ja püüab sobitada õpitud asju võimalikult kiiresti otse kasutusse, et õpilane saaks nautida muusika tegemist.

Õpetusmeetod sobib väga hästi rühmaõpetuseks, koolide muusikaõpetusele, muusikakoolidele, muusikateooria õpetamiseks, igas vanuses harrastusmuusikutele, näit. rahvaülikoolidele.

.................................................

Klaveriõpetaja Karela Viljanen tegutseb klaverimängu õpetusmeetodi arendajana, muusikaõpetajate koolitajana ja klaveri eraõpetajana. Piano Spectra – õpetusmeetod on sündinud pika õpetajakarjääri jooksul küpsenud arusaamade põhjal. Tema arendatud noodilugemise õppetahvel võitis riikliku leiutuskonkursi 2007 a. ja see on patenteeritud. Meetodist on tehtud tore reklaamvideo Piano Spectra – Sõnakuulmatud noodid, mida näeb internetileheküljelt www.karela.fi.

Piano Spectra – meetodit on esitletud mh. Slovakkias Banska Bystrica Kunsti- ja muusikakoolis 2007, Weimari Liszti Akadeemias 2007, Reykjaviki Kõrgemas Kunstikoolis 2008, Kooli Muusikaõpetajate (KMO) kevadpäevadel Helsingis 2009 ja algkooliõpetajate matemaatikaseminaris (ungari matemaatika) Lahtis 2011.


Koolitused

Telli uudisvoog »