Klaveriõpetajate metoodikapäevad

Õppejõud Lauri Väinmaa
Heino Elleri nim. Tartu Muusikakoolis
12. november kell 10-17
lahtised meistriklassid, kuhu iga osaleja saab kaasa võtta oma õpilase
13. november kell 10-13.30
Lahtised meistriklassid Elleri Muusikakooli õpilastega

Kutseõppeasutustes toimuvaid täiskasvanute tööalase koolituse kursuseid rahastatakse ESF programmist „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=9798(kinnitatud haridus- ja teadusministri 6. veebruari 2009. aasta käskkirjaga nr 75).