EMTA ja G. Otsa nim Tallinna Muusikakoolide õppejõudude rakendamine külalisõppejõududena H. Elleri nim Muusikakoolis

Vaata külalisõppejõude lähemalt siit>

Projekti eesmärgiks on H.Elleri nim Tartu Muusikakoolis õpilastele ja õpetajatele professionaalse arengu toetamine.

Selleks rakendatakse Eesti Muusika- ja Teatri Akadeemia ja G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli professoreid ja õppejõudusid, kes kutsututakse kahe aasta jooksul 60 kalendripäeva mahus, keskmiselt nädalaste tsüklite kaupa H.Elleri nim Tartu Muusikakooli õpetama. Õppejõud kinnitatakse EMTA poolt. Elleri kool plaanib projekti raames kutsuda Tartusse 10 õppejõudu. Meistritunnid õpilastele on mängutehnika parandamiseks, sealhulgas süvendatud tegevus repertuaari valikuga ja teos(t)e emotsionaalse tõlgendamisega. Tsüklite koormust arvestatakse järgmiselt -õppejõu täiskoormus nädalas on 35 tundi, milles on keskmiselt 21 kontakttundi (eriala tunnid) õpilastega, ülejäänud aeg kulub konsultatsioonidele, kureerimistele, analüüsidele, tundide ettevalmistamisele, jms õpetajate nõustamisele. Külalisõppejõu esmaseks eesmärgiks on Elleri kooli õpetajaskonna metoodikate kvaliteedi parendamine, nõustamine ja analüüs.

Kahe kuu mahus saavad Elleri kooli õpetajad käia Tartus oma õpilastega EMTA õppejõu tundides ja loengutes, mille raames saavad õpilased ülevaate akadeemia õppemeetoditest ning teavad arvestada sisseastumiseks vajaliku tasemega. Õpetajad omakorda saavad paremad meetodid õpilaste sisseastumiseks ettevalmistamiseks, mitte ainult Eesti vaid ka teistesse Euroopa muusika kõrgkoolidesse.

Projekti aeg - 15.08.2011 - 14.07.2013