Puhkpillide õpetamise metoodika

Aeg: 21. – 22. aprill 2012
Koht: Elleri kool, Lossi 15, Tartu
Teema: pedagoogika
Läbiviija: Sylvain Verges (Prantsusmaa)
Maht: 16 tundi
Sihtgrupp: muusikakoolide õpetajad kõikidelt erialadelt
Kursuse keel: inglise keel, kokkuleppel grupiga võimalik teha tõlkega

Kursuse kava:

Saturday 21
10 - 11.30 Workshop: the objectives of a music class
11.30 - 12 Open session: Questions
12 – 13 Lõuna
13 -15 Workshop: Technical and pedagogical tools for the music teacher. 
1: solving problems
15-17 Workshop: Technical and pedagogical tools for the music teacher
2: active listening 
17-17.30 Open session-Questions

Sunday 22 
10 - 12 Lecture: Reflexion on different music and teaching aspects
12 - 13 Lõuna
13 - 15 Workshop: Technical and pedagogical tools for the music teacher
3: Maieutics 
15 -15.15 Paus
15.15 – 16.15 Loeng saksofoniõpetajatele
Saksofoni repertuaarist ja ülevaated erinevatest metoodikaõpikutest: Esimesed kolm aastat saksofonil (eelklass, 1 ja 2 klass). 
16.15 - 17 Open Session: Questions

Kutseõppeasutustes toimuvaid täiskasvanute tööalase koolituse kursuseid rahastatakse ESF programmist „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=9798 (kinnitatud haridus- ja teadusministri 6. veebruari 2009. aasta käskkirjaga nr 75).