Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli uue õppekorpuse ehitamine

 Projekti rahastab Euroopa Liit suuna "Hariduse infrastruktuuri arendamine" meetmest "Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine" alt, 
projekti nimi on "Tartu Muusikakooli uue õppekorpuse ehitamine", projekti nr on 2.5.0200.08-0018

Projekti aeg - 01.07.2008 – 31.12.2012

Vaata lähemalt siit>