E-õpe

Kontakt: Tony Tonni tony[ät]tmk.ee, tel 5649 5676

Mis on e-õpe?

E-õpe on õppetöö vorm, mis toimub tervenisti või osaliselt internetis. Õpid veebipõhistes õpiobjektides või õppekeskkondades -- see annab sulle vabaduse õppida kus iganes ja millal iganes.

Kooli areng e-õppes

Elleri muusikakool töötab selle nimel, et e-õpe muutuks õpilastele kiiresti kättesaadavaks ja seda saaksid kasutada võimalikult paljud õppijad. Välja on töötatud arengukava, mis toetab õppetöö paindlikkuse tõstmist, uute sihtrühmade kaasamist, muusikakoolide vahelist koostööd ning õppe kvaliteedi ja kaasaegsuse tagamist.
Elleri Muusikakool on nüüdseks ühinenud e-Kutsekooli konsortsiumiga ning osaleb programmis VANKeR.

e-Õppe Arenduskeskus ja VANKeR programm

Eestis tegeleb e-õppetegevuse toetamise, koordineerimise ja arendamisega ülikoolides, rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumide vahendusel e-Õppe Arenduskeskus, mis haldab ka e-õppe portaali kuhu on koondatud e-õppe alane info.

VANKeR programmis valminud elektrooniliste õppematerjalidega saab tutvuda e-õppe portaali repositooriumis. E-õppe portaalist leiab ka koolituste kalendri, saab lugeda e-õppe uudiskirja ja muud huvitavat.

.......................................................................

Kooli digitaalsete õppematerjalide varamusse>