VÕTA ehk Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine

VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust õpingute osana või kutse taotlemiseks.

VÕTA-t saab kasutada:

  • sisseastumisel;
  • poolelijäänud õpingute jätkamisel;
  • õppekava vahetamisel;
  • kutse andmisel.

VÕTA võimaldab arvestada:

  • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid;
  • täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut;
  • töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi.


VÕTA tingimused ja kord Heino Elleri nim Tartu Muusikakoolis on sätestatud õppekorralduseeskirjas.

VÕTA taotluse saab esitada õppeinfosüsteemi kaudu.