Vastuvõtunõuded akordioni erialale


1. Eriala eksam

 • 3 erineva karakteriga pala (soovitavalt üks polüfooniline ja üks tehniline pala)
 • noodilugemise katse*
 • heliredelid*

2. Solfedžo test »

*ei lähe eksamihinde arvestusse 

.....................................

Vastuvõtunõuded klassikalise kitarri erialale

1. Eriala eksam
 • 3 - 4 erineva karakteriga pala
 • 1 - 2 erinevatel mänguvõtetel põhinevat etüüdi
 • kava soovitav pikkus 15 min

2. Solfedžo test »

.....................................


Vastuvõtunõuded kandle erialale

1. Eriala eksam
 • 1 osa suurvormist
 • 1 pala
 • 1 polüfoonilise iseloomuga pala
 • 1 etüüd
 • Heliredelid kõigis helistikes kahes oktavis, erinevates tempodes. Kolmkõlad pööretega.
2. Solfedžo test »