Vastuvõtunõuded klassikalise laulu erialale

1. Eriala eksam

  • 1-2 klassikalist laulu või rahvalaul
  • 1 luuletus vabal valikul
  • 1 näitlejaetüüd antud teemal
2. Solfedžo test

Vastuvõtt klassikalise laulu ettevalmistuskursusele


Elleri muusikakooli juures tegutseb ka klassikalise laulu eriala ettevalmistuskursus, kuhu oodatakse gümnaasiumi lõpuklasside õpilasi. Sisseastumiskatsed järgmiseks õppeaastaks toimuvad 27. juuni 2017. Katseteks palume ette valmistada kaks laulu, toimub ka solfedžo test. Õppimine ettevalmistuskursusel on tasuta.