Kooridirigeerimise eriala

Kooridirigeerimise eriala on huvitav ja vaheldusrikas. Elleri-kooli koorijuhtimise osakonnast saab oskused töötada kooridirigendina, isetegevusliku kollektiivi juhina, solfedžoõpetajana lastemuusikakoolides. Praktilisi kogemusi saavad õpilased nii lauljana kui ka dirigendina kooli Kammerkooris ja Elleri Kontsertkooris. Oma oskusi saavad õpilased näidata ja end teistega võrrelda kooridirigentide kolme kooli konkursil.

Kooridirigeerimise osakond pakub kooli sisseastujale:

  • võimalust külastada dirigeerimise tunde

  • konsultatsioone (individuaaltunde) dirigeerimises, partituuri lugemises ja ka hääleseades. Kui soovijaid on mõnes muusikakoolis rohkem, siis korraldame ka konsultatsioonid kohapeal

  • Samuti pakume ettevalmistuskursusi või individuaaltunde neile, kes soovivad astuda EMTA-sse.