Vastuvõtunõuded kooridirigeerimise erialale


1. Eriala eksam
  • Peast juhatada Tšehhi rahvalaulu „Kevadaeg” (PDF), mis antakse konsultatsioonis, samuti mängida antud laulu klaveril ning laulda antud laulu kõiki häälepartiisid
  • mängida üks pala klaveril
  • laulda üks varem ettevalmistatud laul (rahvalaul vms) ilma saateta
  • vastata küsimustele üldkultuurilise silmaringi väljaselgitamiseks
2. Solfedžo test