Külalisõppejõud

õppeaastatel 2011-2013


Külalisõppejõud õpetavad Elleri Muusikakoolis projekti "EMTA ja G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli õppejõudude rakendamine külalisõppejõududena" raames. Projekti toetab Euroopa Liit "Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine" meetmetest.
Projekti number on 1.1.0801.10-0053


Viljar Kuusk - keelpill

Märt-Matis Lill - kompositsioon ja muusikateooria

Monika Mattiesen - kaasaegne kammermuusika

Mihkel Peäske - puhkpill


Virgo Sillamaa - rütmimuusika


Ivi Tivik - viiul

Toomas Vavilov - puhkpillid

Sylvain Verges - saksofon