Pärimusmuusika eriala

Foto: Taavi Muide

Pärimusmuusika osakonda ootame õppime noori, kellel on peale pärimusmuusikahuvi ka pillimängu- või lauluoskus, muusikaline ettevalmistus muusikakooli lõpetaja tasemel ning soov interpreteerida ja õpetada eesti pärimusmuusikat. 

Võimalik on õppida kannelt, kitarri, viiulit, mandoliini, kontrabassi, Hiiu kannelt, torupilli, lõõtspilli, parmupilli, löökriistu ja mitmeid teisi pille.

Eriala eesmärk on koolitada mitmekülgseid pärimusmuusikuid, kes tunnevad selle muusika traditsioone ning oskavad interpreteerida seda tänapäevases helikeeles.

Õpingud hõlmavad eriala kõrval veel ansamblitööd, muusikalugu, solfedžot ja muusikateooriat, regilaulu, improvisatsiooni, seadete tegemist jpm.

Peale lõpetamist on võimalik jätkata haridusteed Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias pärimusmuusika rakenduskõrghariduse õppekaval või Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias bakalaureuseõppes.