Vastuvõtunõuded puhkpilli erialale

1. Eriala eksam
 • esitada kaks erineva karakteriga pala
          sonaadi või kontserdi kaks erineva karakteriga osa,
          või suurvormi üks osa ja lisaks kaks erineva karakteriga väikevormi
 • 0- 2 märgiga heliredelid

          loomulik mažoor; toonika kolmkõla pööretega

          D7 akord koos pööretega, mängida legatos ja keelega

           harmooniline ja meloodiline paralleelminoor; toonika kolmkõla koos pööretega,               VII7 pööretega


  2. Solfedžo test

  Vastuvõtunõuded löökpilli erialale


  1. Eriala eksam
  • heliredelid (duur ja moll) kuni kahe võtmemärgini

  • kaks erineva karakteriga pala erinevatel pillidel

  • üks väikese trummi etüüd

  noodistlugemise kontroll (väike trumm ning ksülofon/marimba)

  2. Solfedžo test