Vastuvõtunõuded rütmimuusika erialadele 

Klaver

1. Eriala eksam
 •   klassikaline etüüd
 •   vabalt valitud pala kas jazzi-klassikast või popmuusikast
 •   heliredelid (kuni nelja võtmemärgiga helistikud)
 •   noodist lugemine
2. Solfedžo test »
 

Saksofon

1. Eriala eksam
 •   2 erineva karakteriga pala - üks kiire, üks ballaad (võib kasutada fonogrammi)
 • 1 tehniline etüüd
 • heliredelid (kuni nelja võtmemärgiga helistikud)
 • noodist lugemine

2. Solfedžo test »

Löökpillid

1. Eriala eksam
 • ettevalmistatud trummietüüd (1- 2 lk)
 • groov`id erinevates muusikastiilides (swing, bossanova, beat vms)

 • noodist lugemine


2. Solfedžo test »

Laul

1. Eriala eksam
 •   2 ettevalmistatud laulu (kaasa noodid või fonogrammid oma lauludega!)
 •   väike improvisatsioon kohapeal antud laulu teemal
2. Solfedžo test »

Basskitarr/Kontrabass

1. Eriala eksam
 • kaks erineva karakteriga pala (võib kasutada fonogrammi)

 • heliredelid kahe oktaavi ulatuses (kuni nelja võtmemärgiga helistikud)

 • noodist lugemine


2. Solfedžo test »

Kitarr

1. Eriala eksam
 • kaks erineva karakteriga pala

 • akordijärgnevus kuni nelja võtmemärgiga helistikes (näitlik järgnevus C- duuris: C, C7, Cm7, Cmaj)

 • heliredelid kahe oktaavi ulatuses (kuni nelja võtmemärgiga helistikud)

 • noodist lugemine


2. Solfedžo test »

Akordion

1. Eriala eksam
 • kaks erineva karakteriga pala, võimaluse korral üks jazzi valdkonnast  

 • heliredelid (kuni nelja võtmemärgiga helistikud)

 • noodist lugemine

                                
2. Solfedžo test »