Elleri koolis on võimalik õppida:

- kutsekeskhariduse õppekavadel - 4- aastane õpe, eelduseks põhihariduse olemasolu, õppurid omandavad koolis nii kutse- kui üldkeskhariduse.

- kutseõppe õppekavadel - 3- aastane õpe, eelduseks kas põhi- või keskhariduse olemasolu, õppurid omandavad koolis ainult kutsehariduse. Need õppekavad on ka gümnaasiumi kõrvalt muusikat õppida soovijatele.

- 5. taseme kutseõppe õppekavadel (pilliõppe juhendaja, koorijuht ), eelduseks on 4. taseme kutse või sellele vastavad kompententsid.


Vormikohase avalduse kooli astumiseks saad täita siin.