Alates 2017/2018. õppeaastast käivitus Jaan Poska gümnaasiumi ja Heino Elleri Muusikakooli ühiselt korraldatav õppetöö, mis annab õpilasele väga hea üldkeskhariduse koos muusikaalase kutseharidusega.

Koostöö võimaldab paremini ühildada õppetööd kahes koolis, sest õpilastele avatakse eraldi muusika õppesuunaga klass. Gümnaasiumi õppekava läbiviimist korraldab Poska Gümnaasium ja muusika valdkonna õppekava Elleri kool. Koos töötatakse välja parim õppepäeva ülesehitus.

Sisseastumise avalduse Poska- ja Elleri kooli ühiselt korraldatud õppesse saad esitada siin.

Eriala- ja solfedžoeksamid Poska gümnaasiumiga ühiselt korraldatud õppesse toimuvad kolmapäeval, 11. aprillil 2018 kell 16. Õppida on võimalik klaverit, orelit, keelpille, puhkpille, löökpille, akordionit, klassikalist kitarri, kooridirigeerimist, muusikateooriat, kompositsiooni, rütmimuusikat ja pärimusmuusikat.

Täpsem info vastuvõtutingimuste kohta on koolide kodulehekülgedel.