Õppekavad

Kutsekeskhariduse õppekavad (õppeaeg 4 aastat)

NimetusÕppekavaÕppekava koos moodulite rakenduskavadega
Interpreet PDF
PDF
Koorijuht PDF
PDF
KomponistPDF PDF
Muusikateoreetik PDF
PDF
Rütmimuusik PDF
PDF
Pärimusmuusik PDF
PDF


Kutseõppe õppekavad (õppeaeg 3 aastat)

Nimetus
Õppekava
Õppekava koos moodulite rakenduskavadega
Interpreet PDF
PDF
Koorijuht PDF
PDF
Komponist PDF
PDF
Muusikateoreetik PDF
PDF
Rütmimuusik PDF
PDF
PärimusmuusikPDF PDF


Jätkuõppe õppekava (õppeaeg 1 aasta)

Pilliõppe juhendaja
ÕppekavaÕppekava koos moodulite rakenduskavadega