Vastuvõtunõuded klassikalise laulu erialale


1. Eriala eksam

  • 1-2 klassikalist laulu või rahvalaul
  • 1 luuletus vabal valikul
  • 1 näitlejaetüüd antud teemal
2. Solfedžo test


Vastuvõtt klassikalise laulu ettevalmistuskursusele


Elleri muusikakooli juures tegutseb ka klassikalise laulu eriala ettevalmistuskursus, kuhu oodatakse 12. klassi õpilasi. Sisseastumiskatsed järgmiseks õppeaastaks toimuvad 27. juunil 2017. Katseteks palume ette valmistada kaks laulu, toimub ka solfedžo test. Õppimine ettevalmistuskursusel on tasuta.