Vastuvõtunõuded puhk- ja löökpilli erialale

1. Puhkpillide eriala eksam

 • 0-2 märgiga heliredelid
  • loomulik mazhoor; toonika kolmkõla pööretega;
   D7 akord koos pööretega, mängida legatos ja keelega
  • harmooniline ja meloodiline paralleelminoor; toonika kolmkõla koos pööretega, VII7 pööretega
 •     esitada kaks erineva karakteriga pala
  • sonaadi või kontserdi kaks erineva karakteriga osa,
   või suurvormi üks osa ja lisaks kaks erineva karakteriga väikevormi
   Löökpillide eriala eksam
 • heliredelid (duur ja moll) kuni kahe võtmemärgini

 • kaks erineva karakteriga pala erinevatel pillidel

 • üks väikese trummi etüüd

 • noodistlugemise kontroll (väike trumm ning ksülofon/marimba)

2. Solfedžo test