Vastuvõtunõuded Elleri muusikakooli ja Poska gümnaasiumi ühisõppesse erialade kaupa

Et osaleda Elleri muusikakooli ja Poska gümnaasiumi ühisõppes, tuleb esmalt läbida 15. märtsil toimuvad Tartu gümnaasiumide ühiskatsed. Registreerida gümnaasiumi ühiskatsetele saad siit ››

Kel õnnestub ühiskatsetega pääseda Poska gümnaasiumi muusikaklassi, sooritab 10. aprillil Elleri muusikakoolis vastuvõtueksamid erialas ning solfedžos.
Registreerida Elleri kooli vastuvõtueksamitele saad siit ››
Avalduse lisadokumente  (PK lõputunnistus, isikut tõendav dokument, vanema nõusolek, perearsti tõend) võib esitada kooli kantseleisse kuni 25. juunini 2019. Enne vastuvõtueksameid on oluline esitada vaid sisseastumisavaldus.

Loe ühisõppe kohta lisaks siit ››

Nõuded sisseastumiseks erialade kaupa