Vastuvõtunõuded ühisõppesse rütmimuusika laulu erialal

1. Eriala eksam
  • vabalt valitud laul maailma muusikast (võib kasutada fonogrammi, klaveri- või kitarri saadet)
  • eestikeelne laul (saatega või a cappella)
  • kaheksa takti Olav Ehala laulust "Rahalaul" a cappella
  • kaheksa takti Andre Khani laulust “Dream A Little Dream Of Me“ a cappella
 2. Solfedžo test
  • kirjalik test, mis sisaldab ülesandeid nii solfedžost kui muusikateooriast (meloodia- ja rütmidiktaat, intervallide ja akordide kuulamine, akordijärgnevuse kirjutamine, taktimõõdu, laadi, intervallide-akordide määramine)

  • ühehäälse meloodia solfedžeerimine

  • rütmiharjutuste järelplaksutamine ja noodist lugemine Prima Vista.
  • Lähemalt vaata kooli kodulehelt: http://tmk.ee/sisseastujale/solfedo-sisseastumiseksami-nouded-ja-sisu